På sin 60-årsdag i går

blev droskbilägaren och sångaren K. J. Andersson härstädes föremål för hjärtliga hyllningar. Redan ett kvart före kl. 7 på morgonen började uppvaktningarnas rad, i det att grosshandlare Westöö å firman O. S. Björkman & C:s vägnar överlämnade en skrivbordslampa med silverfot. Samtidigt fick jubilaren från vänner på landsbygden mottaga en skrivbordsuppsats i kristall. Någon timme senare infann sig en dubbelkvartett med tullförvaltare Karl Berggren i spetsen och hyllade 60-åringen och sångarbrodern i tal och toner samt överlämnade en utsökt vacker sångarlyra av blommor. Jubilarens vänner i staden uppvaktade därefter med ett rökbord, och under dagens lopp inströmmade dessutom till jubilarens hem ytterligare presenter liksom en riklig blomsterskörd och ett 50-tal telegrafiska lyckönskningar från när och fjärran.
På aftonen hade ett 60-tal vänner infunnit sig i hr Anderssons hem. och »födelsedagsbarnet» fick härvid röns många bevis på den popularitet han tillvunnit sig.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 juni 1932
N:r 127

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *