Landsbygden. Tingstäde.

TINGSTÄDE, 19 febr.
Isupptagningen å Tingstäde träsk, som efter att hava varit i gång några dagar under början av januari alltför hastigt måste avbrytas, har nu åter kommit igång. Isen är nu liksom tidigare av god beskaffenhet ehuru i tunnaste laget — 5 högst 6 tum på de bästa platserna. Dagsmejan. som redan börjat, brukar ju göra isen sämre och det gäller väl därför att skynda på med arbetet, som ju ger litet extra förtjänst både åt en del sockenbor och Gotlands järnväg.
Bulverket påkallar också alltjämt major Zetterlings odelade intresse. Från att från början .väl närmast ha varit en helt oskyldig »hobby» ’har utforskandet av detta storslagna och gåtfulla fornminne tydligen blivit en livsuppgift för honom. Sista tiden har major Zetterling varit sysselsatt med provtagning av en del nyupptagna stockar, vilka prov skola skickas upp till Stockholm och undersökas i och för tidsbestämning. hur pass exakt en sådan nu kan bli.
Vägarna, som i slutet av januari voro så lagom angenäma att trafikera, ha mått bra av vinterknäppen. Sedan makadam och grus i rätt stor omfattning påförts, äro de också nu i gott skick.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 februari 1932
N:r 43

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *