Lantmannaveckan i Lye

som pågått under hela den förflutna veckan och därvid varit synnerligen väl Besökt av intresserade från trakten, avslutades på lördagskvällen. Sedan dagens föreläsningar, som hönas av konsulent A. Eklund, folkskolinspektör Joh:s Linnman och landshövdingskan Gertrud Rodhe, avslutats, tog ordföranden i länets hushållningssällskap, landshövding A. E. Rodhe, till orda och framförde i ett anförande några synpunkter på jordbrukets ställning och de krav, sam ställas på våra jordbrukare. Sedan han därmed förklarat föreläsningskursen avslutad, framförde folkskollärare G. Wahlberg å åhörarnas och sockenbornas vägnar ett tack till hushållningssällskapet och till föreläsarna.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 februari 1932
N:r 43

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *