Landsbygden. När.

NÄR, 8 febr.
Vägarbete inom Närs socken har under hösten och den gångna vintertiden pågått med god fart av vägunderhållningsskyldige i Hammarn m. fl. byar. Vägsträckan, som breddas, jämnas och delvis rätas, omfattar nära en mils längd och sträcker sig från Hammarn i Bomunds till Öndarve å ena hållet samt till Närs mejeri och till landsvägen i Lau å de andra båda hållen. Sedan vägen iordningställts, skall den upptagas till allmän väg. Den blida, snöfria vintern har i hög grad gynnat arbetet, vilket beräknas vara slutfört fram på vårsidan am väderleken blir tjänlig. Åtgärden med vägsträckans upptagande till allmän landsväg motses med tillfredsställelse av ortsbefolkningen, som ifråga om vägförhållandet nog varit trätt misslottad under de senare åren i jämförelse med andra bygder.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 februari 1932
N:r 33

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *