Landsbygden. Garda.

GARDA, 8 febr.
Garda Blåbandsförening höll sitt årsmöte i lördags kväll hos Björkmans, Snosarve. Mötet öppnades av hr Lagergran som också utsågs till ordförande för dagen. Års- och revisiomberättelser föredrogos och godkändes, och full och tacksam ansvarsfrihet beviljades den avgående styrelsen.
Till styrelse för innevarande verksamhetsår valdes: Olof Levander, Bolarve, ordf., Herman Larsson Smitts, vice ordt. Ragnhild Isenberg, Folkedarve, sekr., Ingegärd Levander, Bolarve, vice sekr., och Karl Björkman, Snosarye, kassör. Biblioteksstyrelsen fick följande sammansättning: Herman Larsson, Smitts, ordf och kassör, Albin Alström, vice ordf., Arvid Lövgren, bibliotekarie, Olof Levander, vice bibliotekarie, och Kally Björkman, Hemmor. Även företogs val av revisorer och suppleanter, tidningsombud, valledare, ombud till förbundets årsmöte m. m.
Efter förhandlingarna plundrades det rikt dukade kaffebordet. Juniorerna från Alskog, som voro inbjudna till mötet, underhöllo med sång och musik. Hr Alvin riktade några maningens ord till de församlade samt avslöt mötet med bön. Till sist sjöngs en sång.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 februari 1932
N:r 33

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *