Landsbygden. Linde.

LINDE, 4 febr.
Linde missionsdistrikt av Gotl. Missionsförbundet höll härförleden sitt årsmöte härstädes under hemmansäg. Albert Johanssons, Hägvalds, ledning. Över Matt. 20: 1-16 höll pastor Joh. Reinhagen en uppbygglig predikan. Enligt årsaupport har omsättningen i den gemenrsamma verksamhetskassan varit 3,139 kr. Ankomsterna bestå av anslag från anslutna församlingar jämte diverse kollekter. I styrelsen för år 1932 valdes hemmansäg. Harald Jakobsson, Gerum, Joh. Jonans, Fardhem, och Emrik Jakobsson, Lojsta. Den senare nyvald efter 3. Niklasson, Lojsta, som avböjt återval. Till styrelsesatppleanter omvaldes Y. Båtelsson, Gerum, N Ahlberg, Lojsta, och Efr. Dahlby, Linde. Att revidera årets räkenskaper valdes H. Pettersson och O. Wahlby med L. Hellgren, Fardhem, som Supleant. Till distriktet äro församlingarna i Eksta, Levede, Gerum, Fardhem, Linde och Lojsta anslutna.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 februari 1932
N:r 33

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *