Hemse.

Den 4 febr.
Torgdagen
igår hade samlat rätt många introaserada ksökare från rätt avlägsna delar av södra och östra Gotland. Tillförseln av saludjur var ganska svag. Köplusten var icke heller synnerligen stark. För goda kor begärdes 200 kronor och för hädtar 5- á 600 kronor. Trots en matt rörelse gjordes likväl några affärer. Ett salustånd Med godsaker var rätt flitigt frekventerat.

I missionskyrkan
ha under veckan pågått s. k. seriemöten varje afton, vilka varit talrikt besökta. Stora samlingssalen har i regel varit fullsatt av en, intresserad publik.

Den 8 febr.
Konserten i folkhögskolans gymnastiklokal
igår eftermiddag samlade gott hus. En avdelning ur Visby konsertförening samt musikdirektör Baltzar Bäckström medverkade.

Den snö
som föll i natt har varit tillräcklig som snedföre för lättare körslor. Nu önskas mera snö för skogskörslorna, som annars måste utföras på vagnar.

Stenkörning
för vägarbetet inom samhället nästkomrnande vår pågår med A: B. Vägförbättringars egna bilar samt en och annan privat hästskjuts. Det är stora lager sten som norr om samhället forslas samman för ett sedermera krossas till makadam.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 februari 1932
N:r 33

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *