Gallringen vid stadsmuren avskrives.

Då den av stadsfullmäktiges sekreterare upprättade förteckningen över vid årets början balanserade ärenden i går afton föredrogs i stadsfullmäktige, beslöto dessa på förslag av beredningsutskottet, att den av riksantikvarien väckta frågan om åtgärder för gallring bland trädvegetationen utanför stadsmuren skulle avföras från stadsfullmäktiges ärenden, under hänvisning till att drätselkammaren den 8 sept. 1931 inkommit med redogörelse för i ärendet vidtagna åtgärder.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 februari 1932
N:r 33

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *