Auktion vid Vika i Boge.

Genom offentlig auktion, som förrättas vid Vika i Boge lördagen den 30 Juni från kl 10 f. m. låter hernmansäg. Petter Vedin till den mestbjudande försälja fastigheten 1/8 mantal Vika samt större delen af lösöreboet såsom husgerådssaker af hvarjehanda slag, körredskap, res- och arbetsvagnar, kälkar ved och foderbäckar, plogar, harsvar, sladd, kornvält, selar, et; tröskverk, vindmaskin, tisslar, spadar, skyfflar m. m.; fiskredskap såsom stömminggarn, nätanglar och en fiskbåt; kreatur: såsom kor och ungnöt. Hemmanedelen är laga skiftad, har särdeles goda och bördiga ägor, skog till husbehof, jämte god tillgång på hafstång och anlott i en förmånlig qvarn som drifves med vatten. Hemmanet utbjudas dels i mindre lotter dels ock i sin helhet med förbehållen pröfningsrätt att antaga eller förkasta blitvande anbud. Betalningsvilkoren för fastigheten; hvilka blifva förmånliga, uppgifvas vid auktionen, och för lösa egendomen lemnas godkände köpare betalningsanstånd till den 1 nästk. Oktober.
Hörsne den 20 Juni 1888.
L. P. CHRISTENSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen 22 Juni 1888
N:r 50

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *