Utmätningsauktion af Ava på Fårö.

Onsdagen den 11 nästkommande Juli kl. 11 före middagen hålles här å landskansliet utmätningsauktion till försäljding af Jöns Sandströms egande 1/4 mant. Ava på Fårö; egande de, hvilka halva fordran, som skall ur egendomen gäldas, eller annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas, att sin rätt dervid bevaka.
Denna fastighet är bebygd med bonings- och ladugårdshus, innehar 7 hektar 67,3 ar åker, 5 h:r 61 ar äng, 2 h:r 04,o ar odlingsmark, 6 h:r 16,1 ar afrösningsjord, eller tillsammans i gamla ytmåttet 43 tunnl. 17,1 kappl., samt har blifvit saluvärderadt till 3500 kronor.
Visby i Landskansliet 7 Juni 1888.
På Landshöfdinge-Embetets vägnar:
Johan Hambræus.
Johan Gardell.

Gotlands Allehanda
Fredagen 8 Juni 1888
N:r 46

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *