Underofficersskolans högre kurs

vid Karlsborg har med betyget med beröm godkändts, genomgåtts af korporalen vid Visby kompani 103 Vallin samt volontärerna vid samma kompani Löfgren och Engström. Godkändt fick äfven volontär Alyhr vid Visby kompani, och vid Lärbro kompani 105 Ericsson.

Gotlands Allehanda
Fredagen 8 Juni 1888
N:r 46

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *