Från landsbygden. Ala.

ALA. 2 november.
Från de ordinarie oktoberstämmorna, som höllos häri måndags kan antecknas: Först å kommunalstämman föredrogs det upprättade inkomst-och utgiftsförslaget, upptagande en ut, debitering till den borgerliga kommunen av 1,100 kronor, som av stämman godkändes. Därefter valdes till mantalsskrivningsombud hemmansägarne Oskar Ahlby, Lauritse, och Albert Duse, Gyle, samt till sockenombud för val av ledamot i styrelsen för Gotlands norra härads brandstodsförening, hemmansägaren Carl Lyberg, Gurfiler.
Enligt å kyrkostämman föredraget utgifts- och inkomstförslag, som även godkändes, skulle för kyrkans behov utdebiteras 1,080 kronor, därav skulle förutom de vanliga utgifterna, en del användas till förbättrande av hägnaden kring kyrkogården. För skolans behov skulle det utdebiterade beloppet utgöra 1,506 kronor, därav skulle förutom till de vanliga utgiftsposterna en del användas till ommålning av lärarebostaden. Enligt de sålunda godkända utgiftsposterna, skulle utdebiteringen för nästa år belöpa sig till sammanlagt 8 kronor för 100 kronors beräknad inkomst, vilket är något mindre än årets, som utgjort 8 kr. 25 öre för 100 kronors inkomst.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 November 1928
N:r 261

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *