Från landsbygden. Dalhem.

DALHEM, 3 nov.
Svenska Missionsförbundets bön- och offervecka, som hållits denna vecka, har inom härvarande församling, föranlett en hel del möten. Vid mötet i torsdags afton hölls tal av pastor Valfr. Larsson med text i 1 Kor. 1: 4-9 och ungdomstal. Er. Lundblad predikade över Sakarja 8: 20-22. Rätt mycket folk var samlat. För missionen upptogs ett gott offer.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 November 1928
N:r 261

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *