Till maltkornsutställningen

i Örebro, hvartill den förlängda anmälningstiden utgick i onsdags, hafva från Gotland inkommit och afsändts prof från nedannämde 43 utställare:
Stenkyrka, Niome, Petter Gardell, 2 prof; Lummelunda, Kinner, Olof Pettersson; Martebo, Binge, Karl Anschit’z; Veskinde, Skäggs, J. M. Larsson, 2 prof; dito, Norrgårda, Ad. Hoffman; Fole, prestgården, G. V. Gustafsson; Källunge, Kullingbog, K. T. Broander, 2 prof; Visby, A. Palm, 2 prof; dito, Karl Degerman; dito, Rudolf Vallér; dito, J. Söderberg, åkare; Endre, Stenstu, K. V. Gardell; dito, Hulte, O. Pettersson; dito, Eadregårda, Joh. Larsson; Akebäck, Bäcks, Joh. Endrell; Visborg, A. Dassow, Vesterhejde, Stenstu egendom; dito, Nygårds, A. Kyllander; Barlingbo, Henriksdal, J. N. Viman; Dalhem, Dune, L. J. Eklund; dito, Binge, Joh. Stenbom; dito, prestgården, J. Odin; dito, Dunegårda, G. P. Hanséa; Roma, Vellarfve, P. Johansson; Hogrän, Gervalds, Joh. Vessman; dito, Djupbrunnes, Oskar Johansson; dito, Alvede, Ludv. Jackobsson; dito, Eabjenne, J. O. Pettersson; Sanda, Alands, Lars Jackobsson; Väte, Hakuse, J. P. Larsson; Klinte, Klintebys, V. Vöhler, 2 prof; dito, Odvalls, Aug. Nyberg; Ståvga, Liffride, O. R. Pettersson; dito, Österlings, M. E. Svallingson; Ronehamn, L & G. Cramér; Hafdhem; Rosarfve, P. H. Rosendahl; dito, Libbenarfve, Mattias Nilsson; Burgsvik, V. Hangén; Othem, Othemars, Ferd. Pettersson, Lau, Fia, Jakob Nilsson; Visby, Suno Eagström; dito, Lenna, C. S. Engström.

Gotlands Allehanda.
Fredagen 2 December 1887.
N:r 96.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *