Handels- och sjöfartsunderrättelser.

Skon. ”Maria” kapt. Westberg ank. d. 12 till Kiel, skon. ”Felix” kapt. Norrby, ank. d. 15 till Travemünde, koffen ”Färdig” kapt. Kahl, ank. d. 16 till Bergen, fartygen ”Sofia”, ”Frithiof”, ”Helene” och ”Laura” hemmahörande i Klintehamn qvarlågo den 16 dennes på Neustadts redd för ostlig storm. Ångaren ”Owen” afgick thorsdags middag från Ronehamn till Stockholm med intagen last af 11,240 kub. fot korn. Ångaren ”Poseidon” afgick härifrån thorsdagsmorgon till Storugns. Skeppet Gotland, kapt. Siggelin har nu blifvit befraktadt från Hamburg till Rio de Janeiro.
Trädvarupriserna samt frakterna äro i dagligt fallande i utlandet.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 18 April 1874
N:r 30

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *