Knifskäring.

Husbonden Peter Lindarfve i Burs, blef för några dagar sedan öfverfallen af sin dräng och af denne illa skuren i hufvudet och ena knäet. Någon fara för lifvet lär dock ej förefinnas. Drängen är införpassad till härvarande länsfängelse.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 18 April 1874
N:r 30

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *