Födelsdagar

NITTIOTVÅ ÅR fyller på tisdag Rute sockens äldste invånare, f. hemmansäg. Petter Jakobsson, Gerungs. Trots sin höga ålder är han vid ovanligt god vigör. Han är född vid Ahla i Rute och fick tidigt ge sig ut för att tjäna sitt bröd. Efter några år till sjöss, varvid han seglade på Spanien, Amerika och Ostindien, återvände han hem och kom genom äktenskap till Gerungs 1884. Under sin mer än 30-åriga bondetid fram till 1916, då dottern och hennes man tog vid, förbättrade han genom idogt arbete gården i olika avseenden.
Petter Jakobsson har även varit en duktig snickare och plåtslagare. Hans intresse för maskiner har gjort att han även konstruerat kvarnar och sågverk. Ända sedan den politiska bonderörelsens början har han varit intresserad av denna, och han är alltjämt medlem av Rute BF-avd. Vidare har han varit medlem av Rute-avd. alltsedan denna bildades.

Sjökapten Allan Friberg

Femtio år fyller på onsdag den 17 december befälhavaren på m/f Gute sjökapten Allan Friberg, Visby.
Han är född i Stockholm och gick till sjöss vid 18 års ålder. År 1924 kom han i Ångfartygs AB Gotlands tjänst och tjänstgjorde sedan under ett par år som andre styrman. Efter att ha varit befälhavare på faderns skonertskepp Nanna av Visby 1927-28 avlade han styrmansexamen i Stockholm 1929. Åren 1929-31 tjänstgjorde han som andre styrman på gamla »Gute», 1932-33 var han förste styrman på samma fartyg, 1934-39 tjänstgjorde han i samma befattning på »Visby» o. »brotten». År 1940 blev han befälhavare på »Gute» och övertog den nya »Gute» i dec. 1947.
Jubilaren är en lugn och pålitlig karl och har gjort sig känd som en säker och duktig sjöman.

NITTIOTRE ÅR fyller på måndag änkefru Anna Nyström, Glammunds i Akebäck. Den gamla, som är sin församlings äldsta medlem, är pigg och kry för sin ålder.

ÅTTIOFEM ÅR fyller i morgon fröken Anna Maria Ljungberg, Lummelundsväg, Visby.

SJUTTIOFEM ÅR fyller på måndag målarmästaren Gustaf Lundberg, Valla i Klinte. Han är född i Össeby-Garn i Stockholms län men har under många år varit bosatt i Klinte, där han gjort sig känd som en duktig och arbetsam yrkesman.

På tisdag fyller f. hemmansägaren Sigurd Duse, Kodings i Hemse, sjuttiofem år.

SJUTTIO ÅR fyller på måndag änkefru Eva Larsson, Rommunds i Fide. Jubilaren, som är född vid Rommunds, där hon också tillbringat hela sitt liv, är änka efter jordbr. Arvid Larsson. Hon tillhör luth. syföreningen i hemförsamlingen.

Jordbruksarb. Viktor Olsson, Lilla Hulte i Endre, fyller på måndag sjuttio år.

Sjuttio år fyller på tisdag hemmansägaren Ludvig Österdahl, Båticker i Anga.

SEXTIO ÅR fyller på tisdag änkefru Ebba Jansson, Ringvide i Lärbro. Hon är född i Lärbro och har varit bosatt där hela sin tid efter giftermål med numera framlidne lantbrukaren och kyrkvärden Albin Jansson, Ringvide. Jubilaren har varit kyrkligt intresserad och med iver deltagit i Källstäde syförenings arbete. Även lottakåren o. Röda korset har fått räkna med hennes stöd. Hemmet vid Ringvide har hon gjort till ett gästfritt och trivsamt ställe och där bor hon nu tillsammans med dotter och måg och ägnar sitt intresse åt barn och barnbarn.

Sextio år fylller på tisdag fröken Greta Hansson, Strandgatan 17, Visby.

FEMTIO ÅR fyller på tisdag fru Gerda Landberg, maka till mejerist Knut Landberg, Leijersgatan 2, Visby. Hon är född i Frösthult i Västmanlands län.

Femtio år fyller på söndag lagerarb. Hugo Frans Oskar Pettersson, Skeppargatan 20 i Visby.

Tandsköterskan fru Margit Stanström, Trappgatan 2, Visby, fyller på måndag femtio år. Hon har i ett kvartssekel varit anställd hos tandläk. Felix och Nanna Eriksson, där hon alltjämt är verksam.

På tisdag fyller fru Tyra Snöbohm, maka till inspektör Edvin Snöbohm, Värnhemsgatan 6, Visby, femtio år. Hon är född i Vall.

Femtio år fyller på måndag iordbruksarb. Oskar Viberg, Skarpek i Lummelunda. I sin ungdom var han en god sprinterlöpare och medlem av Stenkyrka IF och alltjämt är han en intresserad varpkastare.

På måndag fyller fru Elsa Johansson, maka till sockerfabriksarb. Einar Johansson, Vallgärdet i Roma, femtio år.

Gotlänningen
Fredagen den 12 December 1952
Nr 289

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.