Jordbruksutskottet på Gotlandsbesök i går.

Som tidigare meddelats gästades Gotland under gårdagen av en delegation ur riksdagens jordbruksutskott med vice ordf. riksdagsman Allan Andersson i Tungelsta i spetsen. Även en del representanter för länet följde med på färden runt Gotland. Bland dessa märktes landshövding Hovgard, hushållningssällskapets o. lantbruksnämndens chefstjänstemän, landstingsordföranden Per Svensson samt utskottsrepresentanterna Johan Ahlsten och Nils Franzén.
Färden ställdes först till försöksgården vid Stenstu i Endre.
Man åkte därefter genom Vallstena och Gothem runt Lina myr samt fortsatte genom Hörsne och Dalhem över Roma myr till Karby. Sen bar det av genom Ala till Lau och När. Därifrån ställdes färden först till Hemse, därefter till Mästermyr, där vägen mångenstädes var översvämmad och där vägstyrelsens folk stod beredda att. ingripa vid ev. haverier. Allt gick dock tämligen lyckligt.
Vår medarbetare var med på färden och kommer att skildra denna utförligare i morgon, då vi även hoppas bli i tillfälle visa några aktuella bilder.

Gotlänningen
Torsdagen den 13 November 1952
Nr 264

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *