Slädpartiernnas tid är nu inne,

och det är ju all anledning för spekulanterna därpå att passa på snarast möjligt, ty med det blidväder som, idag är rådande kan det ju lätt hända, att idet präktiga slädföret inom kort åter är putz weg..
Officerarne vid infanteriregementet hafva icke velat låta tillfället till en uppfriskande slädfärd för sig själfva och sina damer gå sig ur händerna. De ha till i afton anordnat slädparti, hvartill samling sker vid Söderport kl. 5 e. m. Efter fullbordad färd anslutas utflykten med bal i officeramässen å Visborgs slätt.
Sällskapet U. D. har slädparti i morgon e. m. hvartill slädarna samlas å Södertorg kl. 3 e. m. Efter återkomsten till staden är samkväm anordnadt å stadshotellets stora sal med samling kl. 7 e. m.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 februari 1913
N:r 26

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *