Skyttemärke till uniform.

K. m:t har tillåtit, att värnpliktig, som genom företeende af skyttekort styrker sig vara berättigad att bära skyttemärke af faststäld modell, må bära detsamma på bröstet jämväl till uniform.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 februari 1913
N:r 26

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *