Statsbidrag till hamnbyggnadsföretag.

Med fastställande at de för nedan nämda hamnbyggnadsföretag upprättade planer, har kungl. m:t till deras utförande anvisat statsbidrag att från riksdagens extra anslag för detta ändamål, 30,000 kr., utgå med följande belopp:
till förbättring af hamnen vid Herta fiskläge i Burs socken 4,300 kr.;
till förbättring af hamnen vid Tomteboda fiskläge 2,100 kr.;
samt till anläggning af hamn vid Nabbens fiskläge i Lau socken 2,600 kr.;
tillsamman 9.000 kr,
Kristianstads län bar för samma ändamål erhållit 11,800 kr.
och Malmöhus län 9,100 kr.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 Januari 1877
Nr 9

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *