Postförbindelsen.

Sofia afgick natten till söndagen, men kunde på denna resa icke angöra Draget. På söndags afton ingick från kapten Höggren ett så lydande telegram: ’”Hindrad af is framkomma till Draget, anlände tilliskanten i närheten af Horn, der post och passagerare aflemnades; afgår härifrån tisdag”.
De tillernade och af Sofias härvarande kommissionär annonserade turoch returresorna torde väl, under nuvarande svåra isförhållanden, icke vara utförbara.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 Januari 1877
Nr 9

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *