GOTLAND RUNT. Näs.

NÄS
Näs SLU-avd. hade lördagen den 13 dec. anordnat Luciafest i samband med försäljning. Festen började i kyrkan där en talrik menighet infunnit sig. Som inledning sjöngs ps. 63 »Av himlens höjd oss kommen är». Därefter följde en av Luciatärnor utförd tablå »Sancta Lucia» av Axel Hambraeus. Så inträdde Lucia åtföljd av småtärnor och stjärngossar och sjöng några välkända Luciasånger. Kyrkoherde Åke Johansson höll därefter ett kort anförande. Ett par tärnor sjöng en duettsång, varefter Luciaföljet uttågade. Efter en psalm bjöds samtliga på kaffe i skolan. Så följde försäljning ad SLU-flickornas trevliga arbeten samt godsaker. Kvällen inbringade 400 kr. Den trevliga festen avslöts med ps. »Så går en dag än från vår tider.

Gotlänningen
Fredagen den 19 December 1952
Nr 295

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *