Räfskall

anordnas om lördag i Viklau. Samlingen sker vid kyrkan kl. 8 på morgonen, och skyttar från hela Gotland äro välkomna att del, taga i jakten efter mickel. Särskildt uppmanas skyttar och drelfolk från kringliggande, socknar Väte, Halla, Sjonhem, Vänge och Hejde — att så mangrant som möjligt deltaga i skallet. Det är nämligen i år godt om räf i nämda trakter; en decimering af stammen är därför ur allmänt intresse välbehöflig.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 22 januari 1913
N:r 17

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *