Prinsessan Eugenies understödsförening

för fiskare och hennes pensionsanstalt för fiskares på Gotlands västkust änkor och barn, hvilka ha gemensam styrelse, ha i dag haft sammanträde härstädes. Styrelsen utgöres af kyrkoherden A. A. Sjögren i Levide samt hrr N. Björkman, R. Lindström och E. Andersson. Kassaförvaltare är kammarskrifvare K. Berggren härstädes. Behållningen i den förstnämda föreningen utgjorde vid 1912 års ingång kr. 1,771:32 och i den senare kr. 1,832: 51. I understöd åt behöfvande ha utdelats ett sammanlagdt belopp af 131 kr.
Revisorer äro siömanshusombudsman D. Herlitz och tulluppsyningsman O. Rondahl.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 22 januari 1913
N:r 17

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *