Gotlands norra härads brandstodsförening.

Ledamöterna i styrelsen för Gotlands norra härads brandstodsförening kallas till sammanträde å stadshotellet i Visby fredagen den 31 innevarande anuari kl. 11 f. m. för att anställa val enligt § 5 i reglementet, fastställa socknarnas försäkringsvärden, taga del af föreningens räkenskaper för sistlidet år, redovisa senast beslutade uppbörden, pröfva ansökningar om ersättning för brandskador och utbetala beviljade ersättningar m. m. Delägare, som vill hafva något ärende föredraget, torde därom göra anmälan till undertecknad senast den 28 januari.
Follingbo den 15 januari 1913.
JOHANNES COLLBERG.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 16 januari 1913
N:r 12

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *