Venia

har af domkapitlet meddelats förre metodistpartorn K. A. Björklund att f o. m. 17 d:s tillsvidare undr sex månader biträda med gudstjänsternas uppehållande i Martebo pastoat, fil. kand, Isidor Carlsson att f. o. m. 16 d:s tillsvidare under sex månader biträda i Follingbo pastorat och teol. stud. Salomon Perman att f. o. m. 16 d:s likaledes under sex månader biträda i Hablingbo pastorat.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 15 januari 1913
N:r 11

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *