Dödsfall. Ida Mathilda Broström

Att Herren efter sitt allvisa råd behagat hädankalla min omt älskade maka Ida Mathilda Broström, f. Pettersson, som stilla och fridfullt afsomnede I tron på sin fälsare söndagen den 12 Jan. 1913 kl. 1/2 9 e. m., i en ålder af 59 år, 3 månader, 5 dagar, djupt sörjd af mig, en fosterdotter samt manga släktingar och vänner, har Jag den smärtsamma plikten att tillkännagifva.
Austers i Hangvar 12 Jan. 1913.
MÅRTEN BROSTRÖM.

Dödsannons

Hon har kämpat, hon har vunnit och behållit tro och hopp, nu har hon sin krona funnit, offer väl fullbordadt lopp. Efter mödor, kval och strid väntar oss on salig frid hos vår Gud I evig tid.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 14 januari 1913
N:r 10

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *