På sin 76-årsdag

igår fick godsägare F. Alex. Nyberg å Pafvalds mottaga personlig uppvaktning af minnesgoda vänner samt lyckönskningar i mängd uti bref och telegram från när och fjärran.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 13 januari 1913
N:r 9

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *