Auktion å virke och ved vid Stenhuse i Sanda.

Fredagen den 24 innevarande januari kl. 11 f. m. kommer genom offentlig auktion för vederbörandes räkning att försäljas diverse virke såsom plank, bräder och fyrkantsvirke af flera dimensioner, takspån, floved, grenved, tvetved i stackar samt stängselslanor m. m., allt med betalningsanstånd till den 1 nästkommande september.
Vid samma tillfälle utbjudes återstående delen af fastigheten, bestående af 11 tunnland prima åkerjord, 22 tunnl. äng och cirka 90 tunnl. hagmark, hvaraf den senare kan säljas i två eller flera lotter.
Villkoren för fastighetsförsäljningen tillkärinagifvas vid utropet.
OBS.! Samlingen sker vid s. k. Varbos anhalt kl. 11 f. m.
Hemse den 10 januari 1913.
Emil Eneman.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 13 januari 1913
N:r 9

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *