Skytte.

\"\"

Förbundstävlingen går programenligt lördagen den 30 augusti på skjutbanorna vid I 18. Klasserna 5, 4 och Vet. tävla liksom tidigare på A och B-banorna, där anmälan mottages från kl. 07.00. Huvudskjutningen går på B-banan och insatstävlingarna på A-banan. Skjuttiden för tävling B, 10-ring. liggande, har ökats till 3 minuter. — Klasserna 1, 2 och 3 tävlar på C- och D-banorna, där anmälan mottages från kl. 08.00. Huvudskjutningen sker på D-banan. — Kpistskjutning omfattande huvudskjutning, föregången av 5 provskott, förlägges till E-banan på Södra Hällarna. Kpist m/45 tillhandahålles men kpist m37/39 får medföras. Ammunition tillhandahålles gratis av förbundet.
På B-banan försiggår vidare rekrytmästerskapet, upprop kl. 10.30, samt mästerskapet för kl. 5, upprop kl. 12.00. Till första omgången går de 30 bästa 5:e klassskyttarna i huvudskjutningen jämte de skyttar, som har samma poäng som 30:e man.
Mästerskapstävlingen kommer att tillgå på samma sätt söm i fjol. Vid årets skytteriksdag ändrades som bekant sista serien vid SM och då förbundsmästerskap enligt gällande bestämmelser skall följa bestämmelserna för SM med uteslutande av näst sista serien, har det rått oklarhet rörande det sätt på vilket sista serien skulle skjutas inom förbunden. Överstyrelsen meddelar emellertid på förfrågan att ändringen t. v. endast berör SM.
Emikson, som tycks vara bätre än någonsin, är favorit i tävlingen men P. S. Wallin och flera andra kan nog bjuda konkurrens om de får en hygglig start i den inledande dubbelserien.

Rekryternas förbundstävling
på hemmabanor den 10 aug. samlade ej mindre än 121 deltagare, ett synnerligen glädjande faktum. Prisfördelningen sker kretsvis och penningpriserna utsändas under de närmaste dagarna. De 24 främsta, som kvalificerat sig för deltagande i rekrytmästerskapet är följande:
1) H. Engström, Dede 100(9)
2) P. Thoren, Lau 100(6)
3) E. Bolin, KA 3 100(5)
4) I. Steen, KA 3 100(5)
5) 7… Jakobsson, Endre 100(5)
5), S. E. Larsson, Lau 100(3)
7) R. Linder, Stånga 100(3)
8) B. Karlsson, Hoburgs 99
9) B. Jakobsson, Endre 99
10) F. Gardelin, Dede 99
11) R. Olofsson, Klinte 99
12) K. Karlsson, Lärbro 99
13), B. Mårtensson, Fårösund 99
14) S. Andersson, Garda 98
15) V. Johansson, Etelhem 98
18) R. Kraft, Havdhem 98
17) Ä. Pettersson, Hoburgs 98
18), S. Arweson, Gothem 98
19) G. Lindberg, Hoburgs 97
20) B. Hoffman, Hejde 97
21) H. Jakobsson, Eksta 97
22) S. Norrby, Etelhem 97
23) E. Larsson, Hogrän 97
24) Y. Jakobsson, Hoburgs 97
Tävlingen omfattar 2 st. 10-skottserier och huvudskjutningen medräknas givetvis ej i år. Ammunition tillhandahålles av förbundet. Segraren erhåller landshövding Nylanders vandringspris för året.

Visby skyttegille
har på söndag den 24 dennes statspristävling för samtliga klasser samt mästerskapstävling. Dessutom tävlas om Lunds pokal, som vandrat inom gillet i 50 år.

Gotlänningen
Lördagen 23 augusti 1952
Nr 194

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *