Vapenövningarna vid infanteriet.

Följande bestämmelser ha fastställts beträffandt infanteriregementenas indelning under första tjänstgöringen för vapenföra värnpliktiga utom studenter och likställda, tilldelade infanteriet och tillhörande 1919 års klass.
Vid varje regemente, skola organiseras ett signalkompani, till vilket utväljas 59 (vid Gotlands infanterireg. 28) värnpliktiga, avsedda dels för signaltjänst och dels för belysningstjänst, ett tekniskt kompani, till vilket utväljas, 60 värnpliktiga, vilka under så föregående verksamhet deltagit i sådana arbeten, som göra dem lämpliga, för utbildning i pionjärtjänst, Samt slutligen vidare ett militärarbetare-kompani, bestående av vapenföra och icke vapenföra yrkesmän samt militärarbetare.
Ovanstående tre kompanier förläggas med ett till varje bataljon.
Till kulsprutekompaniet utväljas 50-60 värnpliktiga, av vilka tredjedelen avses för – utbildning huvudsakligen transporttjänst.
I övrigt indelas, de värnpliktiga i det antal vanliga infanterikompanier, vederbörande regementschef bestämmer.

Gotlands Allehanda.
Tisdagen 23 Mars 1920.
N:r 69.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *