Vedbrist inom Gotlands län.

Finansministern har anmodat skogavårdssetyrelserna i landet att inkomma med uppgifter ifråga om vedavverkningen och en beräknade vedtillgången för nästkommande bränslesäsong.
I sitt svar på finansministerns anmodan framhåller skogsvårdsstyrelsen enligt vad G. A:s stockholmsredaktion erfarit att inom Gotlands län den gjort allt för ett inom skagsvårdens gränser stegra vedavverkningen.
På grund av upphävandet av bränslekommisslenens verksamhet inom länet och i anledning av ångbåtara, järnvgars ort industriers fortsatte myckna vedförbrukning anses dock vedbehovet inom Gotlands län icke tryggat för nästa bränsleår. Om underskottet ej täckas genom import från fastlandet, torde brist å c:a 15,000 kbm. uppstå.

Gotlands Allehanda.
Tisdagen 23 Mars 1920.
N:r 69.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *