Tjänstledighet

har på grund av styrkt sjukdom av domkapitlet meddelats t. f. kyrkoherden A. A. Sjögren i Levide ungder en månad från 15 mars. Domkapitlet har förordnat kyrkoherde K. P. Havrén i Fardhem att under tiden sköta de ämbetsgöromål, som Sjögren kan vilja åt honom överlämna, varjämte kand. G. Olofsson har meddelats venia att biträda med gudstjästers hållande även i Levide pastorat, vilket dock får ske genom sammanlysning.

Gotlands Allehanda
Fredagen 19 mars 1920
N:r 66

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *