Från sjön.

Från Göteborg telegraferades i går: En strandningsolycka har natten till torsdagen inträffat vid Pater Nosterskären. I den rådande starka dimman har ett trälastat segelfartyg gått på grund vid skäret Rön, strax innanför Hamneskär. Vid 6-tiden i morse har fartyget kommit av grundt och är nu i drift på Marstrandsfjorden. Det flyter på lasten och är fullkomligt redlöst. Om besättningens öde vet man för närvarande intet. Möjligt är att den tagit sig i land Hamneskär. Det är antingen en skonert eller brigg. Från Klädesholmen och Åstol har man gått ut med motorbåtar för att söka bärga fartyget. Utsikterna härför äro dock ganska små.

Gotlands Allehanda
Fredagen 19 mars 1920
N:r 66

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *