Befälhavareskifte å Gotlandsbåtarna.

Å ångfartygsaktiebolagel Gotlands båtar har i dagarna verkställts en del omplaceringar av befälhavare. Till avlidne kapten Sandströms efterträdare å ång. Hansa har sålunda utsetts kapten H. Gardsten. Den senares plats å ång.
Thjelver har övertagits av kapten R. Ljungholm och som befälhavare å ång. Gotland har slutligen placerats kapten G. Tigerhielm.

Gotlands Allehanda
Fredagen 19 mars 1920
N:r 66

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *