Ett dödsfall i spanska sjukan

som för närvarande visar tendens till spridning å norra Gotland, inträffade i går i Rute, där cementarbetaren Rudolf Gardelius då avled i en ålder av 37 år. Dödsorsaken var lunginflammation som följd av spanska sjukan. Den avlidne efterlämnar moder och syskon, bosatta i Väte.

Gotlands Allehanda.
Onsdagen 17 mars 1920.
N:r 64.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *