Fastighetsauktion å Gamlegårds i Rute.

Måndagen den 22 mars kl. 5 e. m. låter sjökapten Aug. Malmsten på grund av förestående avresa till Amerika genom auktion istället försälja sitt ägande 1/64 mantel Gamlegårds i Rute.
Fastigheten innefattar c:a 8 tnld åker och 37 tnld närliggande hage med husbehovsskog. Åbyggnaderna, som utgörs av manbyggnad, flygelbyggnad med handelslokal, bostadsrum och brygghus samt ladugårds- och tröskverkshus, äro rymliga.
Centralt läge nära Rute cementfabrik.
Försäljningsvillkoren tillkännagivas före utropet.
Hellvi den 7 mars 1920.
Arvid Mörrby.

Gotlands Allehanda.
Onsdagen 17 mars 1920.
N:r 64.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *