För allt visat deltagande

vid vår älskade Makes och. faders, Kapten Bernhard Sandströms, bortgång bedja vi härmed å egna och övriga anhörigas vägnar få framföra vårt varma och innerliga tack.
Wilhelmina Sandström.
Barnen.

Gotlands Allehanda.
Onsdagen 17 mars 1920.
N:r 64.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *