Auktion lördagen den 20 mars

kl. 12 midd. låter Maria Wickman genom offentlig auktion försälja sin ägande fastighet vid Rodarve i Hogrän. Fastigheten utgöres av cirka 9 tunnl. åker och äng i ett skifte med därå uppförda man-, flygel-, och ladugårdsbyggnader. Egendomen, är i utmärkt skick. Betalnings- och övriga köptevillkor tillkännagivas vid auktionen.
Hogrän den 13 mars 1920.
ERNST NORRBY.

Gotlands Allehanda.
Onsdagen 17 mars 1920.
N:r 64.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *