En fasansfull dödsolycka

inträffade vid halv 12-tiden i dag i berget ute vid Visby cementfabrik. Man var sysselsatt med stensprängning och hade för ändamålet laddat 10 skott. Stensprängaren Gottfrid Östergren jämte en kamrat svarade för tändningen av skotten. Nio av dessa hade redan antänts, och just då Östergren tänt det sista, brann detta plötsligt av – troligen till följd av någon felaktighet i stubintråden – varvid Östergren ögonblickligen dödades. Han hade nämligen ohyggligt söndertrasats av stenskärvor i vänstra sidan, så att inälvorna blottades, varjämte han erhållit ett gapande sår i vänstra tinningen. Den andre arbetaren undkom däremot oskadad.
Den så sorgligt omkomne var 41 år gammal nykter och skötsam, och efterlämnar hustru och flera barn, därav ett minderårigt, bosatta i Slättflis hage i Follingbo.

Gotlands Allehanda.
Tisdagen 16 mars 1920.
N:r 63.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *