Egen förste provinsialläkare i länet.

Enligt vad G. A:s stockholmsrektion erfarit, kommer k. m:t att i dagarna till riksdagen avlåta en k. proposition med förslag, att i bl. a. Gotlands län inrättas självständig förste provinsialläkarebefattning med en avlöning av 8,000 kr., därav 5,000 kr. lön och 3,000 kr. tjänstgöringspengar, jämte två ålderstilllägg, vartdera å 500 kr., efter resp. 5 och 10 års tjänstgöring. Vidare föreslås riksdagen medgiva, att i det sålunda ledigblivna provinsialläkardistriktet anställas en provinsialläkare med den för denna läkare gällande avlöningen 5,500 kr., varav 4,000 kr. lön och 1,500 kr. tjänstgöringspengar, jämte två ålderstillägg vartdera å 500 kr. efter resp. 5 och 10 års tjänstgöring.

Gotlands Allehanda.
Tisdagen 16 mars 1920.
N:r 63.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *