Gotlands ålfiskareförbund

höll i söndags möte å pensienat Botvide i Bussvik under god tillslutning av medlemmar främst från sydöstra Gotland.
Ålfångsten förra säsongen var i det närmaste lika stor som föregående år, och 10,102 kg. hade försålts genom förbundets förmedling. Medlemsantalet uppgick till 87 st. och hade ökats med 1. Utplantering av 75,000 st. sikyngel vid Katthammarsvik hade bekostats aV förbundet. Inkomsterna hade uppgått till 619:24 kr. och utgifterna till 542 kr. Behållningen uppgick till 77: 24 kr.

Årsberättelsen godkändes och ansvarsfrihet beviljades på revisorer. nas förslag.
De i tur avgående styrelseledamöterna T. Gustavsson, Visby, P. A. Persson, Katthammarsvik, Gustav Jakobsson, När, Rikard Weström och Hjalmar Jakobsson, Faludden, omvaldes. Till deras suppleanter i nämnd ordning valdes Hj. Johansson, Kappelshamn, Vilh. Nilsson, Katthammarsvik, Kjell Jakobsson, Lau, Karl Östergren, Hamra, och Tyko Hallhom, Grötlingbo.
Till revisorer omvaldes Svante Andersson, Faludden, och Ragnar Holmberg, Fide, med Herman Nilsson, Fide, och Sven Olsson, Hamra, som suppl.
Till ortsombud utsågs Wilh. Nilsson, Katthammarsvik, Emrik Westberg, Hallgårds, Östergarn, Gustav Jakobsson, När, Alexander Wigsten, Ronehamn, Tyko Hallbom, Grötlingho, Ragnar Holmberg, Fide, Elof Jakobsson, Faludden, och Henry Mattsson, Hamra. Årsavgiften fastställdes till 1 kr. och försäljningsavgiften till 5 öre per kg. ål. Till utplantering av sikyngel våren 1944 anslogs 100 kr.

Gotlands Allehanda
Osdagen den 22 September 1943
N:r 218

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *