Rättegångssaker.

Visby rådhusrätt.
Brännvinsapparaten.
Det mot plåtslagare F. L. Eklund anhänggiggjorda målet om tillverkning av en brännvinsbränningsapparat var ånyo före. Ett intyg företetddes, att E. 27 december avsänt ett paket med postförskott å 60 kr., adresserat till Bungenäs, att mottagaren vägrat utlösa det och att E. själv tagit paketet tillbaka 5 januari. Detta paket hade innehållit den ifrågavarande apparaten. Svar. bestred, att det var en apparat för brännvinstillverkning, det var endast tvenne cylindrar, som varit inpackade i paketet. På förfrågan, medgav E., att det nog varit möjligt, att cylindrarna skulle komna att användas till bränningsapparat, men för att få den färdig, behövdes en hel del småsaker. Såsom den nu var, var den absolut oanvändbar. Åklag. konstaterade, att i den större cylindern fanns ett spiralrör och att priset nog, ej, varit så högt, om ej ändamålet varit, det angivna. För vidare utredning uppsköts målet till 29 mars.

För förseelse mot renhållningsstadgan beträffande bortförande av latrin fick en husägare plikta 5 kr. Ett likadant mål uppsköts.

Fylleri.
En fyllerist, som därjämte låtit komma sig förargelseväckande beteande till last, dömdes till 35 kr. böter. Fem fyllerister fingo plikta vardera 10 och en 15 kr.

Södra häradsrätten.
Utslag:
I barnuppfostringsmålet mellan Emilie Hassellöf i Hogrän och Henrik Jansson, Tomsarve i samma socken, bifölls käromålet.

I höleveransmålet mellan dir. Otta Hansan, Rosendal, och godsäg. John H. Håkansson, Stenstuge, dömdes svar. att återbära 10,000 kr. och att ersätta levererad järntråd med 148 kr. ävensom att utgiva 5 % ränta från stämningsdagern och betala kär:s rättegångskostnader med 600 kr.

Gotlands Allehanda.
Måndagen 8 mars 1920.
N:r 56.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *