Jordfästning.

Stoftet efter f. majoren C. A. Olsson jordfästes i fredags eftermiddag å Södra kyrkogården i Kalmar, varvid kyrkoherde E. Björck höll en varmhjärtad betraktelse över den hänsovnas livsgärning. Jordfästningen övervars, förutom av de närmaste, av talrika representanter för officerskåren, hushållningssällskapet, skyttegillet, skytteförbundet och fältskytteföreningen m. fl. korporationer samt
av en talrik vänkrets. Efter jordfästningen fördes den med blågul fana klädda kistan till järnvägen och transporterades med extratåg till Ljungbyholm, där den avlidne, buren av skyttar o. företrädd av en svensk samt skytteförbundets florbehängda fanor, nedsänktes i familjegraven. Vid graven lyste kyrkoherde Hoflund frid över stoftet och notarien Holmström frambar skyttarnas tack till deras gamle vördade ordförande.
Blomstergärden var synnerligen rik. Bland mängden av kransar märktes bl. a. sådana från Kalmar skyttegille, officersklubben i Visby, Kalmar läns södra. hushållningssällskap, södra Kalmar läns staistjänstemannaförening, fältskytteföreningen ni. fl.

Gotlands Allehanda.
Måndagen 8 mars 1920.
N:r 56.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *