Befarad stor sjöolycka.

Bärgningsånfaren Argo har gått under med manoch allt.
Två gotlänningar bland de omkomna.

Stckholm, 8 mars, Neptunbolagets bärgningsångare Argo, som avgick från Simrishamn till Kalmar den 3 dennes, har ännu icke avhörts, varför den befaras ha gått under med man och allt.
Dagens Nyheter uppger, att bärgningsångaren Herakles hittat en av Argos livbåtar och en del vrakspillror utanför Utklippan.
Bland besättningen befunno sig två gotlänningar, maskinist Fritz P. Nyman, född 1857, och dykaren Frans G. Danielsson, född 1867, båda från Visby.
Argo, som hade en dräktighet av 130,30 brutto registerton, var byggd i Rostock 1869 och hade en maskinstyrka om 240 indikerade hästkrafter. Befälhavare var kapten Ernst Malmberg, gift och bosatt i Kalmar. Ångaren förde dessutom 14 mans besättning.
Maskinisten Fritz Nyman, som varit anställd i Neptunbolaget tjänst i omkring 40 år, efterlämnade maka och barn.
Dykaren Frans Gustaf Teodor Danielsson var bördig från Vickelby i Kalmar län, men har under de senaste 10 åren varit bosatt i Visby, där han efterlämnar maka, född Östman. Han har gjort sig känd som en ovanligt duktig och skicklig dykare.

Gotlands Allehanda
Lördagen 6 mars 1920
N:r 55

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *