Undantag från butikstängningslagen.

Länsstyrelsen har fastställt ett av kommunalstämman i Othem fattat beslut, att enär försäljning av mjölk och grädde efter aftontåget ankomst till Slite är oundgängligen nödvändig därstädes, handelsbod inom socken finge med undantag från gällande bestämmelser hållas öppen å söckendagar mellan kl. 7-10 e m samt å sön- och helgdagar mellan kl. 1-2 samt kl. 8-9 e m., dock endast för försäljning av ovan nämda artiklar, samt under villkor att personal under annan tid, beredes motsvarande ledighet.

Gotlands Allehanda
Lördagen 6 mars 1920
N:r 55

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *