Auktion å djur och rotfrukter.

Genom auktion, som förrättas vid Helvigs i Fole lörd. d. 6 instundande mars kl. 11 f. m. kommer för vederbörandes räkning att försäljas följande: 1 sto och 1 vallack av halvartenner samt ett varmblodigt sto, 2 mjölkkor, 10 st. 10 veckors och 4 st. 6 mån. grisar – 3 suggor, lämpliga till avel -, 1,500 kg. potatis (Up to date), 3,000 kg. bortfelderrovor, 3,000 kg. foderbetor m. m.
Av mig betrodde köpare erhålla betalningsanstånd till d. 1 sept. 1920.
Endre d. 27 febr. 1920.
P. S. Hartman.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 mars 1920
N:r 52

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *