12 krigsbarn.

Hava underofficersfamiljer vid Visborgs slätt erbjudit sig att emottaga, med anledning av den vädjan Svenska Underofficersförbundet nyligen riktat till underofficerskårerna inom armén och flottan att i underofficershem emottaga och vårda barn till tyska och österrikiska underofficerare från garnisonerna i Berlin och Wien.
Denna vädjan har för övrigt över hela landet omfattats med de varmaste sympatier och inalles hava hem till 269 barn ställts till förfogande. I av krigsministern infordrade yttranden förklara arméfördelningscheferna enstämmigt att de icke ha något att erinra mot hysande av krigsbarn inom vederbörande kasernetablissement.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 mars 1920
N:r 52

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *