Auktion å skogsmark.

Genom offentlig auktion, som torsdagen den 11 mars fr. kl. 2 e. m. förrättas låter f. skolläraren L. Sundin i Visby försälja ett skogsskifte om 32 tunnland beläget i Anga socken emellan bygdevägen till bendes gård och stranden. Både mogen skog och ungskog finnes ävensom goda kreatursbeten. Vilkoren för försäljningen tillkännagivas vid utropet. Samlingen sker vid skogsskiftets början vid ovannämda väg och kunna spekulanter erhålla anvisning om skogen hos R. Jansson, Båticke i Anga.
Anga den 1 mars 1920.
AUKTIONSFÖRRÄTTAREN.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 mars 1920
N:r 52

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *